راهنمای نویسندگان

شیوه نامه ارسال مقالات پژوهشی

ضوابط محتوا:

 1. مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نوآمد نویسنده، و برخوردار از محتوا و یافته‌های غنی علمی در یکی از انواع زیر باشد:

الف) نظریۀ جدید؛ ب) تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج) اثبات و استدلال جدید برای یک نظریه؛ د) ارزیابی و نقد جدید از یک نظریه؛ ﻫ) مقایسه دو یا چند نظریه؛ و) کاربرد و تطبیقات جدید برای یک نظریه.

 1. مقاله، فقط برای یک شماره آماده شود و دنباله‌دار نباشد.
 2. مقاله، پیشتر یا همزمان به مجله‌های دیگر ارائه نشده باشد و نویسنده به نشر آن‌ در جای دیگر متعهد نباشد.
 3. مسؤولیّت مقاله به لحاظ علمی و حقوقی به عهده نویسنده است.چنانچه مقاله‌ای چند نویسنده داشته باشد و نویسنده مسئول مشخص نشده باشد، ارائه مقاله و تمام مکاتبات و مسئولیت مقاله با نویسنده اول است. درج نشانی الکترونیک در پایین صفحه اصلی مقاله، فقط به نویسنده اول اختصاص دارد.

ضوابط نشر:

 1. نشریه روش شناسی علوم اسلامی در زمینه مباحث اخلاقی و قانونی پژوهش از اصول و ضوابط کمیته اخلاق بین‌المللی نشر (COPE) پیروی می‌کند.
 2. نویسندۀ مسئول لازم است مقالۀ خود را از طریق پایگاه اینترنتی مجله به نشانی:
  http://ravesh.akhs.bou.ac.ir ارسال نماید و اطلاعات ضروری (*) را تکمیل نماید.
 3. حق قبول، ردّ و ویرایش مقاله‌ برای مجله محفوظ است.هر مقاله ارسالی به مجله،به صورت ناشناس توسط دو داور متخصص، داوری همتراز (peer review) می‌شود و در صورت اختلاف نظر داوران، توسط داور سوم ارزیابی می‌شود.تأیید نهایی مقاله برای چاپ در فصلنامه، پس از نظر داوران با هیئت تحریریه است.
 4. ترتیب مقالات هر شماره، بر اساس اقتضائات مورد نظر فصلنامه صورت می‌گیرد.

ضوابط نگارش:

 1. رعایت دستور خط زبان فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است.
 2. حجم مقاله حداکثر7500 کلمه باشد.
 3. مقاله روی کاغذ A4 با نرم‌افزار Word فرمت Doc و متن با قلم 13 IRZAR، و
  Times New Roman برای انگلیسی، چکیده، پاورقی و منابع با همان نوع قلم‌هادر اندازه 11 حروفچینی شود. همچنین صفحه‌آرایی دارای حاشیه بالا 5cm و پایین 3cm، چپ و راست2.5cm و میان سطور cm 1 باشد.
 4. هر مقاله باید به ترتیب شامل بخش‌های اصلی زیر باشد:

- عنوان: به طور فشرده وگویا، مسئلۀ تحقیق را مشخص ‌کند.

- چکیده: حداکثر در 300 کلمه به‌طور صریح، موضوع، هدف، ابعاد، روش، و نتیجۀ تحقیق را بیان کند و فاقد جزئیات، جدول، شکل یا فرمول باشد. و همچنین ارائۀ چکیده انگلیسی الزامی است.

- کلیدواژه: بین 3 تا 7 کلیدواژه و ترجیحاً بر اساس اصطلاحنامۀ علوم‌اسلامی (به‌نشانی: thesaurus.islamicdoc.org) باشد.

- مقدمه: به ترتیب شاملِ بیان کلیات موضوع، خلاصه‌ای از تاریخچه موضوع وکارهای انجام شده و ویژگی‌های هر یک، بیان فعالیت متمایز مقاله و برای گشودن گره‌ها و حرکت به سمت یافته‌های نوین.

- متن اصلی:مشتمل بر مطالب اصلی یعنی: تعریف مفاهیم مورد نیاز، طرح مسئله، استدلالات و نقدها، به صورت مرتبط و دنباله‌وار.

- نتیجه‌‌گیری: یافته‌های نهایی تحقیق و کاربردهای آن،و احیاناً طرح نکات مبهم و پیشنهاد گسترش تحقیق به زمینه‌های دیگر.

- منابع: فهرست کامل منابع مورد ارجاع در متن اصلی، به ترتیب حروف الفبا (ابتدا منابع فارسی و عربی، سپس انگلیسی).

 1. منابع در انتهای مقاله، به شیوۀ زیر (بسته به نوع منبع) درج شود:

- کتاب: نام‌خانوادگی/لقب، نام. (سال انتشار). عنوان کامل اثر شامل عنوان اصلی و فرعی (ایتالیک). نام مترجم یا مصحح. نوبت چاپ. محل نشر: نام ناشر.

- مقاله: نام‌خانوادگی، نام. «عنوان اصلی و فرعی مقاله»، نام مجله (ایتالیک)، سال نشر، جلد/ دوره/ سال، شمارۀ مجله، شمارۀ صفحات مقاله در مجله.

- پایان‌نامه: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. عنوان پایاننامه (ایتالیک). نام دانشگاه یا سایت اینترنتی که پایان‌نامه یادشده در آن قابل دسترسی است.

- سایت اینترنتی: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار و یا روزآمد شدن. «عنوان مطلب» (ایتالیک). آدرس سایت به صورت کامل.

- همایش و کنفرانس‌ها: نام‌خانوادگی، نام. سال انتشار. «عنوان مقاله» (ایتالیک و سیاه)، عنوان کتاب مجموعه مقالات، محل نشر: نام ناشر.

ضوابط استناددهی:

 1. ارجاعات استنادی مطالب به کتاب یا مقاله بصورت درون متنی و در پرانتز، به ترتیب شامل: (نام مؤلف‌، سال انتشار، جلد/ صفحه) آورده شود؛ مانند: (مطهری، 1388، 2/40)در صورت استناد مقاله به دو یا چند اثر از یک نویسنده با تاریخ یکسان انتشار، نام خلاصۀ اثر نیز آورده شود.
 2. ارجاعات توضیحی (مانند صورت لاتین کلمات، شرح اصطلاحات و مانند آن) در پانویس هر صفحه آورده شود و منابع مستند آن‌ها نیز، مثل متن مقاله روش درون‌متنی درج شود.
 3. در صورت تکرار ارجاع، باید مثل بار اول بیان شود و از کاربرد کلمات همان و پیشین خودداری گردد.