تماس با ما

آدرس پستی: مشهد، چهارراه خسروی، خیابان آیت الله خزعلی، ساختمان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی، طبقه اول، مرکز تخصصی آخوند خراسانی؛ امور مجلات

کد پستی:9134683187

 ارتباط اولیه و بدون محدودیت زمانی با نشریه از طریق:

    پست الکترونیک:  

 تلفن تماس ضروری (ساعت تماس 8 تا 13): 32233350-051 داخلی: 8629

(و در صورت عدم پاسخگویی با داخلی های) 8554 یا 8639


CAPTCHA Image